آموزش طراحی وب و برق

تعاریف مهم در طراحی خطوط انتقال انرژی

جستجو در گروه برق
خلاصه آمار
بازدید امروز : 571 نفر
بازدید دیروز : 29 نفر
کل بازدید ها : 170997 نفر
تعداد کل مطالب : 242
افراد آنلاین : 3 نفر
ایمیل گروه: azubargh@samenblog.com
آخرین بروز رسانی در: 1396/8/13
طبقه بندی موضوعی
دوستان ما
تبادل لینک

1- کشش

کشش مقدار نیرویی است که اگر سیم در نقطه ای پاره شود لازم است در همان نقطه اعمال شود تا سیم شکل سابق خود را حفظ کند. راستای کشش در هر نقطه ای از سیم در امتداد خط مماس بر سیم است. کشش با T (Tension) نشان داده می شود. در شکل زیر در نقاط A و B کشش مشخص شده است. نسبت کشش به سطح مقطع را تنش گویند و با   نشان داده می شود. کشش در پایین ترین نقطه سیم افقی است (نقطه B) و با H نشان داده می شود (Horizontal Tension) . هر قدر سیم بین دو پایه محکمتر کشیده شده باشد کشش بیشتر و هر قدر سیم شل تر کشیده شده باشد کشش کمتر خواهد بود.۲- فلش (SAG)

با توجه به شکل زیر طول بزرگترین خط قائم بین خط AB و منحنی سیم را فلش می گویند. مماس بر منحنی سیم در نقطه C موازی خط AB خواهد بود. فلش با f نشان داده می شود.

۳- اسپن (span)

فاصله افقی بین دو پایه مجاور را اسپن می گویند و با S نشان داده می شود. در شکل زیر اسپن نشان داده شده است.

۴- پارامتر منحنی سیم

نسبت کشش افقی (H) به وزن واحد طول سیم (w) را پرامتر گویند و با a نشان می دهند. واحد a متر است :

۵- منحنی سیم

منحنی سیم شنت (Chainette یا Catenary) است و آن منحنی ریسمانی است که کاملا قابل انعطاف بوده و از دو نقطه نگاهدارنده آویزان شده و تحت بار گسترده و یکنواختی نظیر وزنش قرار گرفته باشد.

۶- حداکثر مقاومت کششی (Ultimate Tensile Strength)

حداکثر مقاومت کششی مقدار ماکزیمم کششی است که اگر به سیم وارد شود سیم شروع به پاره شدن خواهد نمود و با U.T.S نشان داده می شود.

۷- مدول الاستیسیته

طبق قانون هوک نسبت تغییر تنش به تغییر ازدیاد طول نسبی سیم را مدول الاستیسیته گویند و با E نشان داده می شود و واحد آن عبارت است از :

۸- ضریب انبساط خطی

نسبت تغییر طول نسبی ناشی از حرارت به تغییر درجه حرارت را ضریب انبساط خطی گویند و با a (آلفا) نشان داده می شود و واحد آن (درجه سانتیگراد/1) می باشد.

۹- اسپن وزنی (weight span)

فاصله افقی بین دو نقطه مینیمم سیم در دو اسپن مجاور را اسپن وزنی گویند.

۱۰- اسپن بادگیر (wind span)

فاصله افقی بین نقاط وسط دو اسپن مجاور را اسپن بادگیر گویند.

۱۱- پایه غیر کششی (Suspension Tower)

پایه ای است که زاویه مجاز انحراف خط در آن از چند درجه تجاوز نمی کند و زنجیر مقره به صورت I یا V تک یا چند تایی می باشد و کشش افقی سیم در دو طرف آن مساوی است و برای مسیر مستقیم خط انتقال بکار می رود.

۱۲- پایه کششی (Tension Tower)

پایه ای است که زاویه مجاز انحراف خط در آن زیاد است و با توجه به نوع آن می تواند مقداری اختلاف کشش در دو طرف را تحمل کند. زنجیره مقره در امتداد سیم قرار دارد و این پایه در مسیر مستقیم یا نقاط زاویه استفاده می شود.

۱۳- پایه انتهایی (Terminal Tower)

پایه کششی است که در ابتدا و انتهای خط انتقال بکار برده می شود.

سخت ترین شرایط جوی

شرایطی است که بیشترین کشش را در سیم ایجاد می کند.

1۵- سکشن (Section)

به قسمتی از خط انتقال که بین دو پایه کششی قرار می گیرد گفته می شود.

1۶-  پلان (plan)

دید از بالای مسیر خط انتقال را که نشان دهنده وضعیت زمین است پلان گویند.

1۷- پروفیل (profile)

دید از روبروی مسیر خط انتقال را که نشان دهنده پستی و بلندی آن مسیر باشد پروفیل گویند.

1۸- اسپن معادل طراحی

اسپنی است که علاوه بر اقتصادی بودن ضریب اطمینان لازم در سخت ترین شرایط را نیز دارا باشد.

1۹- اسپن معادل بعد از پایه گذاری روی پروفیل

اسپنی است که طبق رابطه زیر در یک سکشن با توجه به طول اسپنهای آن سکشن محاسبه می گردد.

                            

۲۰- اسپن بحرانی

اسپن بحرانی اسپنی است که برای آن طوفان و زمستان هر دو سخت ترین شرایط هستند و حداکثر کشش را در سیم به وجود می آورند. برای اسپنهای کوچکتر از اسپن بحرانی زمستان سخت ترین شرایط است و برای اسپنهای بزرگتر از اسپن بحرانی طوفان سخت ترین شرایط است. اسپن بحرانی با SC نشان داده می شود.**نظرات**

ارسال نظر

برای دریافت پاسخ حتما ایمیل خودتونو وارد کنید

capcha